İmam Əlinin (ə) fəzilətləri

İmam Əlinin (ə) fəzilətləri
Yayınlanma tarixi: 27.01.2023 12:57:28

İslamazeri.com-un "Din" rubrikasından...

1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Allah-taala buyurur: "Əlinin vilayəti Mənim möhkəm (və alınmaz) qalamdır; hər kəs Mənim qalama daxil olsa, cəhənnəm odundan amanda qalar.”
2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əlinin vilayəti Allahın vilayətidir; ona məhəbbət bəsləmək Allaha ibadət etmək və ona tabe olmaq isə vacib əməlləri yerinə yetirməkdir.”
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Hər kəsdə Əlinin vilayətinin bəratı olmasa, Siratdan keçə bilməz.”
4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əlinin vilayəti mənim vilayətim, mənim vilayətim isə Rəbbimin vilayətidir.”
5-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əlinin vilayəti Allahın vilayətidir, onu sevmək ibadətdir.”
6-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Mən hər kəsin mövlası və rəhbəriyəmsə, Əli də onun mövlası və rəhbəridir.”
7-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Övladlarınıza Əli ibn Əbi Talib (ə)-a məhəbbət bəsləməyi əmr edin.”
8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Səni (Əlini) sevən şəxs mömin, səninlə düşmən olan şəxs isə münafiqdir.”
9-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli mənim kimidir; hər kəs ona tabe olsa, mənə tabe olmuşdur və hər kəs ondan üz çevirsə, məndən üz çevirmişdir. Mən və Əli Allahın bəndələrinə olan höccətiyik.”
10-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ya Əli! Səninlə mənim münasibətim Harunla Musanın münasibəti kimidir; bu fərqlə ki, məndən sonra heç bir peyğəmbər gəlməyəcəkdir.”
11-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli (ə) behiştə gedən ilk şəxsdir.”
12-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əgər bütün insanlar Əli (ə)-a məhəbbət bəsləsəydilər, Allah-taala cəhənnəm odunu yaratmazdı.”
13-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Öz məclislərinizi Əlini yad etməklə zinətləndirin; çünki onda peyğəmbərlərin yetmiş xisləti vardır.”
14-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Peyğəmbər (s)-in Əli (ə)-ı vilayət məqamına seçdiyi gün müsəlmanların (Qədir) bayramıdır.”
15-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Mənim ümmətimin ən üstün bayramı Qədir bayramıdır. Həmin gündə Allah-taala mənə əmr etdi ki, qardaşım Əlini ümmətimin bayraqdarı (rəhbəri) seçim.”
16-İmam Kazim (ə) buyurmuşdur: "Əli (ə)-ın vilayəti bütün peyğəmbərlərin kitablarında qeyd olunmuşdur. Hər bir peyğəmbər yalnız Mühəmməd (s)-in nübüvvətinə və Əli (ə)-ın imamətinə dair əhd-peyman aldıqdan sonra peyğəmbərliyə seçilmişdir.”
17-İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: "Şeytan dörd dəfə nalə etmişdir: 1-Allahın lənətinə səbəb olduğu gün. 2-Yer üzünə gəldiyi gün. 3-Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-in peyğəmbərliyə seçildiyi gün. 4-Qədir bayramı günü.”
18-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ya Əli! Sən mənim canişinim və ümmətimin rəhbərisən. Sənə tabe olan şəxs xoşbəxtdir.”
19-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli Allahın kitabının təfsirçisi və (insanları) Allaha doğru dəvət edəndir.”
20-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Mən və Əli bu ümmətin atasıyıq. Bizim bu ümmət üzərində olan haqqımız onların həqiqi atalarına qarşı olan hüquqlarından artıqdır. Çünki onlar bizə itaət etsələr, biz onları cəhənnəm odundan (xilas edib) behiştə və səadətə doğru hidayət edərik.”
21-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Mən elmin şəhəri, Əli isə onun qapısıdır. Hər kəs elm öyrənmək istəyirsə, mütləq o qapıdan daxil olmalıdır.”
22-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "Peyğəmbər (s) mənə min elm babını öyrətdi ki, hər babdan min qapı açılırdı.”
23-Həzrət Peyğəmbər (s) bütün elmləri imam Əli (ə)-a təlim verdi.
24-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Məndən sonra ümmətimin ən elmli şəxsi Əlidir.”
25-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ya Əli! Qiyamətdə mənə əta olunacaq nemətləri sənin üçün də istəyirəm.”
26-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əlinin məsəli Nuhun məsəli kimidir; hər kəs onun gəmisinə minsə, nicat tapar və hər kəs ondan uzaq düşsə, qərq olar.”
27-İmam Əli (ə) Kəbənin damında azan deyən birinci şəxsdir.
28-Allah evində (Kəbədə) dünyaya gələn və Allah evində (Kufə məscidində) şəhid olan şəxs yalnız imam Əli (ə)-dır.
29-İmam Əli (ə) Xeybər müharibəsində Mərhəbə dedi: "Mən anamın Heydər (həmlənin son məqamında olan şir) adlandırdığı şəxsəm ki, ovu ovlamaq üçün pusquda oturmuşam.”
30-İmam Əli (ə)-ın adı Allah-taalanın "Əliyyun Əla” adından götürülmüşdür.
31-İmam Əli (ə) dünyaya gələndə, həzrət Peyğəmbər (s) öz dilini (təbərrük olaraq) imam Əli (ə)-ın ağzına qoydu və o həzrət Peyğəmbər (s)-in dilini sormağa başladı.
32-İmam Əli (ə) Peyğəmbər (s)-ə iman gətirən birinci şəxsdir. Şeyx Salman Bəlxi deyir: "Peyğəmbər (s)-in peyğəmbərliyə seçildiyi günün sabahı Əli (ə) İslamı qəbul etdi.”
33-İmam Əli (ə) həzrət Peyğəmbər (s)-lə namaz qılan birinci şəxsdir.
34-İmam Əli (ə) Allahın əmri və Peyğəmbərin vasitəsilə evlənən yeganə şəxsdir.
35-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli qiyamətdə "Həmd” bayrağını götürən şəxsdir və onun məqamı mənə hamıdan yaxındır.”
36-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli "Kövsər” hovuzunun sahibidir.”
37-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Məni sevdiyini deyib, Əlini düşmən tutan şəxs yalan deyir!”
38-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ya Əli! Bir gün Cəbrail mənim yanıma gəlib dedi: "Ey Mühəmməd! Allah sənin səhabələrinə nəzər saldı, Əli (ə)-ın sənin ən yaxşı dostun olduğunu görüb, onu sənin canişinin və sənin tərəfindən xəbərləri çatdıran bir şəxs qərar verdi.”
39-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Əli haqq ilə, haqq da Əli ilədir.”
40-Allah-taala günəşi Əli (ə) üçün geri qaytardı və bu iş, həzrət Peyğəmbər (s)-in ümmətindən heç bir şəxs üçün baş verməmişdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ